Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023

Από την ψευδοανάπλαση στην ιδιωτικοποίηση

του Κώστα Νικολάου στο Πριν, 30.9.2023

Η σημερινή συγκυρία του εργατικού μεσαίωνα, της μείωσης εισοδημάτων, της αύξησης της ανεργίας συναντά τη χαμηλή ποιότητα ζωής στη Θεσσαλονίκη, απειλώντας την υγεία και την ίδια τη ζωή των κατοίκων. Περίπου 1.000 κάτοικοι πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο, ένεκα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Παράλληλα, το πράσινο στην πόλη κυμαίνεται σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα (έως 10 φορές κάτω από τις διεθνείς προδιαγραφές), παρόλο που είναι αποδεδειγμένο ότι κατάλληλες ζώνες πρασίνου (όπως τα αστικά πάρκα και οι δενδροστοιχίες) μπορούν να μειώσουν τους ατμοσφαιρικούς ρύπους κατά 30-60%.