Τρίτη 8 Μαρτίου 2011

Πρωτοβουλία για τη συγκρότηση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Ελληνικού δημόσιου χρέους


του Κώστα Νικολάου

Η πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε για τη συγκρότηση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου (ΕΛΕ) του Ελληνικού δημόσιου χρέους, έδωσε στη δημοσιότητα το κείμενο της έκκλησής της στις 3 Μαρτίου 2011. Ο σκοπός της ΕΛΕ είναι να εξακριβωθούν τα αίτια του δημόσιου χρέους, οι όροι με τους οποίους έχουν συναφθεί τα δάνεια, η χρήση των δανείων και με βάση τα συμπεράσματα, που θα προκύψουν, να διαμορφώσει προτάσεις για την αντιμετώπιση του χρέους, και του τμήματος εκείνου που θα αποδειχθεί παράνομο, μη νομιμοποιημένο ή απεχθές, και να διαπιστώσει ποιοι έχουν ευθύνες για τη σύναψη προβληματικών συμβάσεων χρέους.